Handlees Dyslexie Therapie Behandelingen

 

Dyslexiemethode Antropodynamica

Een specialisme van de Academie Antropodynamica

Deze methode is geschikt voor iedereen van 7 tot 84 jaar. Al in groep 3 van de basisschool merken dyslectische kinderen, dat ze in lezen sterk achterlopen ten opzichte van hun klasgenoten. Dit ondermijnt hun zelfvertrouwen en worden ze soms als dom bestempelt. Dyslexie heeft niets met intellect te maken, maar beperkt het opnemingsvermogen.   

Onderzoek in dyslexie

Edo Sprong, stichter van de Academie Antropodynamica, heeft de Dyslexiemethode ontwikkeld. Een groepje cursisten heeft deze methode samen met Edo praktisch uitgewerkt. In de therapie werken we met de echte oorzaak van dyslexie in het hoofd. De therapeut zoekt samen met de cliënt de plek in de hersenen, waar de cliënt het woord bewust wordt. Dit wordt de leesplek genoemd. Daarna brengt de therapeut samen met de cliënt het leespunt naar de juiste plaats in het hoofd.

 

Oefening voor dyslexie

En dan begint het oefenen om de gewoonte te veranderen van dit oude leespunt naar het nieuwe leespunt. Meestal duurt dat ongeveer negen maanden. Bij kinderen van groep drie gaat het veel sneller. Die hebben het leespunt nog niet geautomatiseerd. Elke dag oefenen is noodzakelijk. Deze oefening duurt maximaal 10 minuten.

 

Problemen die de therapeut kan tegenkomen bij de cliënt zijn:

  • Het leespunt zit niet op de goede plek in het hoofd
  • Er is teveel of te weinig licht op de leesplek
  • De letters dansen
  • De letters gaan (half) door elkaar heen
  • De grootte van de letters verschillen
  • De kleur van de letters zijn niet hetzelfde
  • Een of meer letters saboteren het woord (soms zit hier een trauma op)

 

 

Resultaat

Al na een paar maanden merkt de cliënt dat de schoolresultaten verbeteren. Behalve dat men op de juiste manier leert lezen, groeit ook het zelfvertrouwen en merk je dat je tot meer in staat bent als je dacht.