Wat Is Handlezen?

Diagnostische Handanalyse®   

 

Handanalyse  - door veel mensen vaak handlezen of handlijnkunde genoemd – is een prachtige manier om te zien wat de tendensen, krachten en leerwegen zijn in ieder mens. De gehele hand geeft informatie over het individuele karakter via de energieën die in de hand aanwezig zijn. De vorm van de hand geeft de basisstructuur van de persoonlijkheid weer. De energie in de vingers en heuvels geven een indicatie van iemands geestelijke, emotionele en mentale gedrag. De lijnen zijn de energiebanen tussen de heuvels en tonen hoe de persoonlijkheid beïnvloed wordt door de heuvels. De energie in de huid toont voornamelijk onbewust gedrag.


Wat veel mensen niet weten: handen veranderen als de mens geestelijk, emotioneel of mentaal verandert.

 

Diagnostische Handanalyse® werd ontwikkeld door Edo Sprong met als doel psychologische mensbegeleiding en zelfinzicht. Het is gebaseerd op het oud Indiase systeem Hasta Samudrika Shastra wat letterlijk vertaald betekent ‘handanalyse als wetenschap’. Het stamt uit de tijden van de VEDA'S, een periode in Oud-India vol wijsheid. Diagnostische Handanalyse® is verrijkt met oude en nieuwe filosofieën en moderne inzichten op psychologisch, neurologisch en therapeutisch gebied, alsmede transpersoonlijke psychologie.

 

De opleiding bevat dus veel meer dan alleen handanalyse. De focus bij het onderwijs van dit systeem is gericht op begripsvorming, waarbij 'het waarom' van de duim, handtypes, lijnen, heuvels en vingers wordt toegelicht en verbanden daartussen worden aangeleerd.

 

Diagnostische Handanalyse® geeft een diep inzicht in de psychologische processen en de evolutionaire groei van de mens en vormt een gedegen basis voor doelgerichte therapie, zoals Handpalmtherapie©.

Geïnteresseerd? 
Vraag een persoonlijke handanalyse of meld je aan voor onze basiscursus. Zie Contact.

 

'Handen zijn naar buiten gekeerde hersenen'

- Immanuel Kant -

 

 

 

Waar Kun Je Handanalyse Voor Gebruiken?

 

Het geeft eveneens een sterke basis voor follow-up therapie.

 

Dit is een methode van systematische, evolutionaire en wetenschappelijke handanalyse. Deze methode is gebaseerd op de Indiase Vedische Handanalyse, aangevuld met Westerse psychologie en antroposofie. De Academie noemt dit Diagnostische Handanalyse®. De zeer snelle diagnosestelling van vooral psychologische problemen en de effectieve follow-up therapie met de zogenaamde Handpalmtherapie© is een vernieuwing en doorbraak op het gebied van de 'heling' van de mens.

 

.