Cursus Handanalyse 

 

BASISCURSUS

Deze cursus geeft een gedegen basis in de Handanalyse in vijf weekenden en twee praktijkdagen. Men krijgt een inleiding in de filosofie achter de Handanalyse en een systematisch overzicht van de aspecten in de hand. Tevens leert men het maken en lezen van handafdrukken. Dit is een niveau waarop men al redelijk handen kan lezen. Op het eind geven we een certificaat.

De Academie wil geen directe eisen stellen aan de vooropleiding voor de Basiscursus. De juiste instelling en levenservaring is vaak belangrijker dan schoolse kennis. De Academie gaat uit van ieders verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid. Een brede algemene belangstelling en ontwikkeling is uiteraard wenselijk.

De Basiscursus wordt gegeven door Michel Kok en Gerard Röling, een door Edo Sprong opgeleide leraar handanalyse.

 

SCHAKELCURSUS

Na de basiscursus is één weekend in Diagnostische Handanalyse® noodzakelijk voor het kunnen volgen van de gevorderde cursus Diagnostisch Handanalist. Hierin leer je algemene principes die in de gehele  gevorderde cursus vaak terugkomen. Indien je je wil ontwikkelen tot Transpersoonlijk Therapeut, is  één schakelweekend in Transpersoonlijke Therapie noodzakelijk. 

 

GEVORDERDE CURSUS DIAGNOSTISCH HANDANALIST

Het trainingsprogramma voor gevorderden is een parttime cursus op H.B.O.-niveau. Het leidt mensen op tot het uitoefenen van het beroep van Diagnostisch Handanalist. De cursus is alleen toegankelijk voor hen die het Basiscertificaat Handanalyse bezitten en de Schakelcursussen hebben gevolgd.

Diagnostische Handanalyse voor psychologische mensbegeleiding en zelfinzicht wordt ontwikkeld en gedoceerd verbonden met oude en nieuwe filosofieën en moderne inzichten op psychologisch, neurologisch en therapeutisch gebied. Communicatieleer, Ontwikkelingspsychologie en Transpersoonlijke Psychologie zijn belangrijke onderdelen van dit systeem. De focus bij het onderwijs van dit systeem is gericht op begripsvorming, waarbij het waarom van de duim, handtypes, lijnen, heuvels en vingers wordt toegelicht en in verband gebracht wordt met fysieke, emotionele, mentale en spirituele gedragspatronen. De cursus vindt plaats in een jaarlijks ritme van 6 weekenden en op verzoek 1 of 2 praktijkdagen, gedurende een cyclus van 4 opleidingsjaren.

Het onderwijs aan de Academie Antropodynamica is gestructureerd in modules. Dit zijn op zichzelf staande workshops, die onafhankelijk van elkaar kunnen worden gevolgd. De workshops van Handanalyse en Transpersoonlijke Psychologie en therapie zijn op elkaar afgestemd en vormen een logisch geheel en worden periodiek herhaald, waardoor studenten op elk gewenst moment kunnen instromen. Zijn alle workshops gevolgd, dan krijgt men een certificaat en kan men deelnemen aan het eindexamen.

Het eindexamen bestaat uit het maken van een scriptie en/of een praktisch gedeelte betreffende de bekwaamheid in het geven van consulten. Bij voldoende resultaat ontvangt men een diploma.

 

TRANSPERSOONLIJK THERAPEUT

Voor een therapeutische follow-up kunnen de studenten zich specialiseren in door Edo Sprong ontwikkelde systemen van Transpersoonlijke Therapie en Handpalmtherapie die hij ANTROPODYNAMICA heeft genoemd. Met deze therapie is de transpersoonlijke therapeut(e) in staat de gediagnosticeerde blokkades te helpen opheffen of ze te transformeren, zodat het natuurlijke groeipatroon zich kan herstellen. De wortel van de vrijheid is besloten in de klassieke Griekse zin: KEN JEZELF. Zelfkennis verwerven betekent beperkingen overwinnen, volwassenheid bereiken en de beste weg voor ons om te worden wie we werkelijk zijn. De workshops worden aangevuld met door Amritananda ontwikkelde modellen.

De cursus bevat onder meer: de Kosmische klok, psychecybernetica (stuurmanskunst van het Zelf), trance en transformatietherapie, reïncarnatietechniek en vele andere therapeutische modellen en meditaties. Het unieke in deze cursus is dat de studenten zeer krachtige transformatiemethoden leert via de hand en de subtiele lichamen. Deze cursus vindt plaats in 4 jaarlijkse weekenden.

Onderwerpen zijn o.a.:

  • Werken met tijd  (hoe ervaart de cliënt het verleden, het heden en de toekomst)
  • Pak de emotie voordat de emotie jou pakt (de structuur van emoties)
  • Communicatietechnieken
  • Reparenting (herbeleving naar positiviteit van je opvoeding)
  • Direct genezen via de hand (Handpalmtherapie®)
  • Modellen voor traumagenezing, trance inductie voor het Ware Zelf enz.

Diagnostische Handanalyse® is het fundament voor het volgen van de modulen tot Transpersoonlijk Therapeut. Deze cursus kan dus niet los van Handanalyse gevolgd worden.

 

ORIËNTATIECURSUS

Een oriëntatiecursus kan aangevraagd worden als kennismaking met handanalyse op de manier hoe de Academie de leerstof aanbiedt. De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2 uur. We geven dit op verzoek van groepen van minimaal 4 personen op locatie.

Deze cursus is vrijblijvend en niet noodzakelijk om deel te nemen aan de Basiscursus.